Baie geluk Tjaart!
Daar het ‘n verandering gekom by die Leierskomitee van 2018, een van die leiers het die skool verlaat. Baie geluk aan Tjaart Pretorius, wat as ondervoorsitter verkies is vir 2018!

2018 se hoofleiers soos volg:
Seuns:
Voorsitter: Daneel Cilliers
Ondervoorsitters: Zander Dela Guerre & Tjaart Pretorius

Dogters:
Voorsitter:Shandra Roodt
Ondervoorsitters: Ane Erasmus & Françoise Nel